לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לפיסיקה (541)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
77210 אסטרופיסיקה והחיים ביקום א א' 3 שעור פרטי הקורס
77211 אסטרופיסיקה והחיים ביקום ב ב' 3 שעור פרטי הקורס
77501 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה א' 3 שעור פרטי הקורס
77662 ביופיסיקה ב' 3 שעור פרטי הקורס
77305 גלים ואופטיקה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77401 חשמל אנליטי ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77112 חשמל גלים ואופטיקה לתלמידי רפואה, רפואה-צמרת, רפואת שיניים ומדעים ביו רפוא ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77102 חשמל ומגנטיות ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77139 יותר הוא שונה: מהתנהגות פרט למשברים כלכליים וחברתיים ב' 2 שעור פרטי הקורס
77320 מבוא לאלקטרוניקה א - אנלוגי א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77664 מבוא לגבישים נוזליים ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77609 מבוא לחלקיקים אלמנטריים ב' 3 שעור פרטי הקורס
77407 מבוא למדע המורכבות ב' 3 שעור פרטי הקורס
77532 מבוא למחקר בפיסיקה א' 1 שעור פרטי הקורס
77307 מבוא לפיסיקה סטטיסטית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77315 מבוא לפיסיקה עם מחשב ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77656 מבנים קוונטים במוליכים למחצה א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77584 מודלים וסימולציות של מערכות ביולוגיות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77303 מכניקה אנליטית א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77101 מכניקה ויחסות פרטית א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77188 מכניקה לתלמידי רפואה, רפואה-צמרת, רפואת שיניים ומדעים ביו רפואיים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77365 מעבדה ב - תוכנית משולבת למדעים מדוייקים א' 3 מעבדה פרטי הקורס
77103 מעבדה בפיסיקה א קורס שנתי 6 מעבדה פרטי הקורס
77159 מעבדה בפיסיקה א - חלקית ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
77150 מעבדה בפיסיקה א - לתלמידי כימיה וכדה"א קורס שנתי 3 מעבדה פרטי הקורס
77125 מעבדה בפיסיקה א לתכנית משולבת במדעים מדוייקים קורס שנתי 3 מעבדה פרטי הקורס
77302 מעבדה בפיסיקה ב קורס שנתי 6 מעבדה פרטי הקורס
77367 מעבדה בפיסיקה ב חלקית א' או ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
77508 מעבדה בפיסיקה ג א' או ב' 6 מעבדה פרטי הקורס
77590 מעבדה בפיסיקה ג לתלמידי מדעים מדויקים ב' 6 מעבדה פרטי הקורס
77111 מעבדה מתקדמת בפיסיקה א קורס שנתי 9 מעבדה פרטי הקורס
77322 מעבדה מתקדמת בפיסיקה ב ב' 4 מעבדה פרטי הקורס
77638 מערכות דינמיות וכאוס ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77911 מערכות פיסיקליות לעיבוד מידע קוונטי ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77313 משוואות של פיסיקה מתמטית א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77925 סימטריה בפיסיקה: עקרונות ויישומים ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77566 על נזילות ומערבולות מקוונטטות א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77603 פיסיקה גרעינית ב' 3 שעור פרטי הקורס
77131 פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א ב' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77304 פיסיקה כללית - חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77148 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77130 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77116 פיסיקה כללית (1) לתלמידי רוקחות א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77104 פיסיקה כללית (2) לתלמידי רוקחות ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77132 פיסיקה למקבלי החלטות ב' 2 שעור פרטי הקורס
77640 פיסיקה סטטיסטית של למידה וזיכרון א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77602 פיסיקה של המצב המוצק ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77152 פיסיקה תרמית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77611 פיסיקת הפלסמה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77635 פרוייקט מחקרי א' או ב' 6 מטלה פרטי הקורס
77591 פרקים בגלים ואוסצילציות אי-לינאריות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77645 קוסמולוגיה והיווצרות גלקסיות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77153 רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית ב' 2 שעור פרטי הקורס
77412 שיטות קירוב ושיערוך בבעיות פיסיקליות ב' 2 שעור פרטי הקורס
77318 תורת הקוונטים (1) ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77605 תורת הקוונטים (2) א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77542 תורת הקוונטים (3) ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77606 תורת הרצף ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
77938 אסטרופיסיקה מתקדם: כוכבים ואנרגיות גבוהות א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77712 אסטרופיסיקה מתקדם: קוסמולוגיה וגלקסיות ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77728 דינמיקה לא לינארית של רצף ב' 3 שעור פרטי הקורס
77856 חלקיקים אלמנטריים ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77909 יחסות וגרביטציה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77541 מבוא למערכות קוונטיות פתוחות ב' 3 שעור פרטי הקורס
77990 מבוא לתורת החבורות בפיסיקה א' 4 שעור פרטי הקורס
77410 מוליכות אלקטרונית במערכות קוונטיות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77802 מכניקה סטטיסטית א א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77960 מצב מעובה א: אלקטרונים פונונים וטרנספורט א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77961 מצב מעובה ב: תופעות קולקטיביות ב' 4 שעור פרטי הקורס
77750 סמינריון בן-תחומי - א א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77751 סמינריון בן-תחומי - ב ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77742 עיבוד מידע ותוצאות מתקדם לתלמידי מחקר קורס קיץ 1 שעור פרטי הקורס
77732 פיסיקה חישובית של מערכות מורכבות ב' 3 שעור פרטי הקורס
77853 פיסיקה של חומרים - מבנה תכונות וקינטיקה א' 3 שעור פרטי הקורס
77807 פיסיקה של מבנים ננומטריים במוליכים למחצה ב' 3 שעור פרטי הקורס
77962 פיסיקת הפלסמה: תופעות קולקטיביות ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77982 קוהרנטיות קוונטית מאקרוסקופית במערכות ננוסקופיות א' 2 שעור פרטי הקורס
77805 קולוקוויום שבועי קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס
77619 רעיונות וניסויים חדשים בתורת הקוונטים ב' 3 שעור פרטי הקורס
77800 תורת הקוונטים מתקדם א א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77801 תורת הקוונטים מתקדם ב ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77915 תורת השדות א א' 4 שעור פרטי הקורס
77916 תורת השדות ב א' 4 שעור פרטי הקורס
77978 תצפיות כוכבים ניוטרונים ב' 2 שעור פרטי הקורס