פיסיקה (541) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

פיסיקה היא מדע הטבע הבסיסי ביותר, המנסה לפענח את חוקי הטבע היסודיים, החל מההרכב המיקרוסקופי של החומר וכלה במבנה היקום כולו.
לימודי הפיסיקה מהווים אתגר אינטלקטואלי מרתק, ומכשירים אנשי הוראה, מחקר ופיתוח מבוקשים ביותר באקדמיה ובתעשייה.
הפיסיקה, כמדע טבע, משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב.
בשנות הלימודים הראשונות מוקנים יסודות המתמטיקה והפיסיקה, ניסיונית ועיונית. בהמשך נחשפים התלמידים לנושאים מתקדמים בפסיקה מודרנית.
לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר.
תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות המחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה.
תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.
למידע נוסף: אתר המכון לפיסיקה: https://phys.huji.ac.il/msc

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג - פרופ' חגי איזנברג
hagai.eisenberg@huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

מזכירה לענייני הוראה
טל בן שטרית  
talbs@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6584541

מזכירה לענייני תלמידים
אנה קוץ-פיינגולד annakf@savion.huji.ac.il

בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

שעות הקבלה של מזכירות החוג ימים א' עד ה'

08:00 עד 12:00
13:00 עד 15:30
 

יועץ מוסמך - פרופ' אלדד בטלהיים
בתיאום במייל eldadb@phys.huji.ac.il
בניין דנציגר ב, חדר 204 טל': 02-6585148


מבנה והיקף הלימודים

הרכב הציון: 40% קורסים, 30% עבודת גמר, 30% בחינת גמר

חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי יסוד חובה

חובת בחירה

בחירה בחוג

סה"כ נ"ז למסלול מינימום

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
חובה בחוגלימודי יסוד חובהחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימוםסה"כ נ"ז למסלול מקסימוםמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
פיסיקה - מוסמך מחקרי
(מסלול 2040)
817732352200
פיסיקה בהתמחות בטכנולוגיה ואינפורמציה קוונטית
(מסלול 4073)
11894322200
לקראת מוסמך

ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות תלמיד בעל תואר בוגר בפיסיקה מהאוניברסיטה העברית שציונו הסופי המשוקלל הוא 80 לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה קבלה ישירה. תלמיד שציונו הסופי נמוך מ- 85 יתקבל רק באישור ועדת הקבלה של החוג. כמו כן, תלמיד שהשלים לימודי תואר בוגר בפיסיקה במוסד אקדמי מוכר אחר בהישגים זהים, יוכל להגיש את מועמדותו ללימודי מוסמך. 

תנאי קבלה נוסף לתואר מוסמך הוא, השלמת קורסי החובה אם טרם נלמדו ובפרט הקורסים מבוא לפיסיקה סטטיסטית, חשמל אנליטי, קוונטים (2), משוואות של פיסיקה מתמטית ומבוא למחקר. 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע