פיסיקה (541) - לימודים לתואר בוגר            
 

פיסיקה היא מדע הטבע הבסיסי ביותר, המנסה לפענח את חוקי הטבע היסודיים, החל מההרכב המיקרוסקופי של החומר וכלה במבנה היקום כולו.

לימודי הפיסיקה מהווים אתגר אינטלקטואלי מרתק, ומכשירים אנשי הוראה, מחקר ופיתוח מבוקשים ביותר באקדמיה ובתעשייה.

הפיסיקה, כמדע טבע, משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב.

בשנות הלימודים הראשונות מוקנים יסודות המתמטיקה והפיסיקה, ניסיונית ועיונית. בהמשך נחשפים התלמידים לנושאים מתקדמים בפסיקה מודרנית.

לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר.

תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות המחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה.

תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.

למידע נוסף: אתר המכון לפיסיקה: https://phys.huji.ac.il/bsc  

 תנאי קבלה לשנה ב' ומעלה

הדיון בבקשות של מועמדים ממוסדות להשכלה גבוהה, הנרשמים לשנה ב' ומעלה לתואר בוגר, ייערך סמוך לתחילת שנת הלימודים. קבלה ללימודים תידון לפי גיליון ציונים שיוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה, ובהתאם למספר המקומות הפנויים בתחום.
על המועמדים לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. סיום שנה אקדמית בהיקף 45 נ"ז לפחות

2. התאמה בין הלימודים הקודמים לבין דרישות החוג

3. עמידה בדרישות המעבר משנה א' לשנה ב' במוסד שבו למדו

4.  פטור באנגלית

5 . פטור בעברית (לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית)

להרשמה בקשת הרשמה לשנים מתקדמות ולמידע נוסף יש לפנות למזכירות הפקולטה, טל' 02-6586595

קיים אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לשנה ב' בחוג לפיסיקה לפרטים באתר של האוניברסיטה הפתוחה (http://www.openu.ac.il/afik/).

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ'  חגי איזנברג
hagai.eisenberg@huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

רכזת לענייני הוראה
עידית מור קליין  
iditmk@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6584541

מזכירה לענייני תלמידים
נטלי אשכנזי  
nataliash@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

שעות הקבלה של מזכירות החוג ימים א' עד ה'
08:00 עד 12:00
13:00 עד 15:30

יועץ שנה א' - פרופ' איתן קצב
בתיאום במייל eytan.katzav@mail.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 105 טל': 02-6585681 

יועץ שנה ב' - סמ' א' -  פרופ' רונן רפפורט 
בתיאום במייל ronenr@phys.huji.ac.il
בניין דנציגר ב', חדר 122 טל': 02-6586270

יועץ שנה ב' - סמ' ב' - פרופ' דרור אורגד
בתיאום במייל orgad@phys.huji.ac.il 
בניין דנציגר ב', חדר 214 טל': 02-6586980

יועץ שנה ג' -  סמ' א' - פרופ' ברק קול
בתיאום במייל barak_kol@phys.huji.ac.il
בניין קפלון, חדר 210 טל': 02-6584929

יועץ שנה ג'- סמ' ב'- פרופ' הדר שטיינברג
בתיאום במייל hadar@phys.huji.ac.il
בניין קפלון, חדר 15 טל': 02-6584339

יועץ מסלול פיסיקה-מדעי המחשב - פרופ' שמואל רובינשטיין
בתיאום במייל shmuel.rubinstein@mail.huji.ac.il
 

יועץ מוסמך - ד"ר מיכאל סמולקין
בתיאום במייל Michael.Smolkin@mail.huji.ac.il
בניין קפלון, חדר 106 טל': 02-6584374


מבנה והיקף הלימודים
חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי מתמטיקה חובה

חובת בחירה

בחירה בחוג

סה"כ בחוג

לימודי תכנות

חטיבה

אבני פינה

חוג נוסף

סה"כ לתואר (מינימום)

סה"כ לתואר (מקסימום)
פיסיקה חד- חוגי מורחב
(מסלול 2010)
783014-178-1113748145
פיסיקה חד- חוגי
(מסלול 2011)
57302121054328145
פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 2020)
533059246לפי דרישת החוג הנוסף145
פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי
(מסלול 2025)
53231793 448145
חטיבה בפיסיקה
(מסלול 2030)
343434
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי
(מסלול 6020)
50269894לפי דרישת החוג הנוסף150
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול דו-חוגי
(מסלול 6021)
50269874לפי דרישת החוג הנוסף150
מתמטיקה מורחב פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8010)
533-70-262-64481-83149153
פיסיקה מורחב מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8012)
745-683-84462151152
פיסיקה מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8013)
562769470145
מדעי המחשב פיסיקה - מסלול דו-חוגי
(מסלול 8015)
53303-70-388-9056150152
סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8034)
533038658-59150151
לקראת מוסמך

ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות תלמיד בעל תואר בוגר בפיסיקה מהאוניברסיטה העברית שציונו הסופי המשוקלל הוא 80 לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה יתקבל בקבלה ישירה. תלמיד שציונו הסופי נמוך מ- 85 יתקבל רק באישור ועדת הקבלה של החוג. כמו כן, תלמיד שהשלים לימודי תואר בוגר בפיסיקה במוסד אקדמי מוכר אחר בהישגים זהים, יוכל להגיש את מועמדותו ללימודי מוסמך. 

תנאי קבלה נוסף לתואר מוסמך הוא, השלמת קורסי החובה אם טרם נלמדו ובפרט הקורסים מבוא לפיסיקה סטטיסטית, חשמל אנליטי, קוונטים (2), משוואות של פיסיקה מתמטית ומבוא למחקר.