כימיה (560) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

 

תואר שני הוא נקודת המעבר בין התואר הראשון המבוסס על קורסים פרונטאליים, לבין דוקטוראט המבוסס רובו ככולו על מחקר. בתואר השני, בנוסף ללימוד קורסים מגוונים ומתקדמים, מתנסה התלמיד בפעם הראשונה בתכנון וביצוע של מחקר מדעי בתחומי הכימיה. בוגר תואר שני בכימיה נמצאים בעמדת יתרון בבחירת דרכם המקצועית מפני שהם מסוגלים לאייש כל משרה בתעשייה, בחינוך או בשירות הציבורי - רשימת אפשרויות קריירה לאנשים בעלי תואר שני בכימיה היא ארוכה ומגוונת: הם יכולים להמשיך ללימודי דוקטוראט ולבחור בקריירה אקדמית או להשתלב בתעשייה הכימית המסורתית שמהווה את הליבה של הכלכלה הלאומית, כמו כן הם יכולים לבחור בחברות שעוסקות בפיתוח רכיבים ומיקרואלקטרוניקה, בתעשיית התרופות או בביוטכנולוגיה, בתעשיית החומרים המתקדמים (כגון פולימרים, חומרים מרוכבים וננוטכנולוגיה), כמו גם בחזית ההגנה על הסביבה. ביקוש לכימאים בעלי תארים מתקדמים קיים גם בכל ענפי המשק והממשל. מטרת הלימודים המתקדמים היא להכשיר מדענים, אשר כבר בשלב הלימודים למוסמך יוכלו לעבוד באופן עמצאי בתחום ההתמחות עם יכולת ליזום, לבצע ולהעריך תכניות מחקר.

ללימודי המוסמך בכימיה רשאי להגיש מועמדותו בעל תואר בוגר בכימיה מהאוניברסיטה העברית או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, בציון כללי 80 לפחות. עם זאת, אין החוג מתחייב לקבל כל תלמיד אף אם השיג ציון מינימאלי זה.
תלמיד בעל תואר בוגר במקצוע אחר יידרש לעיתים ללימודי השלמה שיקבעו על ידי יו"ר החוג. היקף לימודי ההשלמה יהיה תלוי בלימודי הבוגר של התלמיד, ציוניו ותחום התמחותו העתידי במסגרת לימודי המוסמך.

תנאי מהותי נוסף הינו מציאת מנחה הנמנה על מורי החוג לכימיה (את רשימת המנחים ונושאי מחקרם ניתן לקבל במזכירות החוג לכימיה וגם בקישור הבא: http://chemistry.huji.ac.il/), וכן נדרש פטור מאנגלית ברמה אוניברסיטאית.

ההרשמה ללימודי הכימיה לתואר מוסמך (מסלול 5040) מתבצעת בשני ערוצים: 
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

**  מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך המידע האישי)

*** למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד. 

עם קבלתם לחוג יזומנו הנרשמים לפגישת יעוץ והכרות עם ראש החוג.


מידע נוסף  הנוגע לרישום ניתן למצוא כאן

החוג לכימיה מציע שלושה מסלולים לתואר מוסמך כלהלן:

 1. מסלול מחקרי : במסלול זה מוצעות שלוש מגמות התמחות עיקריות:
 1. מגמה בכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית ( מסלול: 5043)
 2. מגמה בכימיה פיסיקלית ותאורטית (מסלול: 5044)
 3. מגמה בכימיה של חומרים וננו - טכנולוגיה ישומית (מסלול: 5045)

2.    מסלול מוסמך בכימיה בהתמחות ננו מדע וננו טכנולוגיה (מסלול 4071)

3.    מסלול מוסמך בכימיה בשילוב תעודת הוראה (מסלול 5041)

 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג


ראש החוג
פרופ' דניאל הריז

daniel.harries@mail.huji.ac.il
חדר 144 בנין ארונברג
קבלה בתיאום מראש באמצעות טלי חאזי במזכירות החוג, על פי הפרטים מטה.

מזכירה לענייני הוראה

אילונה גז'ילייבה

בנין לוס אנג'לס חדר 105,טל' 02-6585273

ilonag@savion.huji.ac.il

מזכירה לענייני תלמידים
דורית פחימה
בנין לוס אנג'לס חדר 105,טל' 02-6585267
doritpa@savion.huji.ac.il


שעות הקבלה במזכירות: ימים א' - ה' בין השעות 8:30-15:30
 

           יועצי המוסמך:

 • המגמה לכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית, פרופ' ראאד אבו ראזק,  raed.abu-reziq@mail.huji.ac.il קבלה בתיאום מראש, בנין פילדלפיה, חדר 117.
 • המגמה לכימיה פיסיקלית ותיאורטית , פרופ' דניאל סטראסר, strasser@mail.huji.ac.il  קבלה בתיאום מראש, בנין  לוס אנג'לס, חדר 38.
 • המגמה לכימיה של חומרים, וננו טכנולוגיה ישומית, ד"ר אלעד גרוס, elad.gross@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין לוס אנג'לס 40.

את פרטי היועצים ניתן למצוא גם באתר הפקולטה למדעי הטבע בקישור הבא:

http://science.huji.ac.il/he/Msc_Counsellors


מבנה והיקף הלימודים

לימודי מוסמך בכימיה - המידע שלהלן מתייחס למסלול האב בחוג וניתן למצאו גם בלחיצה על לשונית המסלול מעלה: מוסמך מחקרי (מסלול 5040) - מסלול זה כולל מידע כללי אודות הלימודים בחוג, החל משנת הלימודים תשע"ט, תלמידי המוסמך ירשמו לתת המסלולים הרשומים תחתיו בהתאם למגמת התמחותם (פירוט להלן).
לימודי המוסמך במסלול המחקרי (מסלול 5040) נפרשים על פני תקופה של שנתיים (ארבעה סמסטרים) וכוללים חלק עיוני (קורסים) וחלק מחקרי (תזה) שמתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל בחוג לכימיה. הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה. 
בין הקורסים המוצעים על ידי החוג ישנם קורסי חובה, סמינרים וקורסי מגמה בתחום ההתמחות של התלמיד (היקפם: 31 נ"ז לפחות ובכללן 3 נ"ז - סמינרי חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינריון), כ - 8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה למכסה של 31 נ"ז).

לימודי מגמה (תת מסלול):

 המגמות מיועדות לאפשר לתלמידים להתמחות באחד מתחומי הידע בכימיה.

קיימות 3 מגמות עיקריות לתואר מוסמך בכימיה: 

הערה חשובה: ההתמחות אינה מצוינת על גבי התעודה (דיפלומה).

 1. כימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית (מס' מסלול המגמה: 5043)
 2. מגמת בכימיה פיסיקלית ותאורטית (מס' מסלול המגמה: 5044)
 3. מגמה בכימיה של חומרים וננו טכנולוגיה ישומית (מס' מסלול המגמה: 5045)

לכל אחת מהמגמות השונות יועץ שהוא אחד ממורי החוג לכימיה (לעיל וכן באתר הפקולטה למדעי הטבע בכתובת הבאה:   http://science.huji.ac.il/he/Msc_Counsellors .

בחירת המגמה נעשית על ידי המנחה והתלמיד אולם חשוב להתייעץ עם יועץ המגמה טרם קביעתה.
משנבחרה המגמה - בחירת הקורסים תעשה בהתייעצות עם יועץ המוסמך והמנחה ובהתאמה לתכנית המחקר. שימו לב: על התלמיד ליידע את היועץ במייל לאחר הכנסת המערכת ולבקש את אישורו וכן לביצוע כל שינוי בה. האישור מתבצע באמצעות מערכת הרישום לקורסים (מערכת הרישום - נט).
כאמור, במסגרת לימודי החובה נדרש כל תלמיד ללמוד קורסי חובת מגמה בהיקף של 8 נ"ז.  חלק מקורסי המגמה ניתן לקחת כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר, אם הסטודנט לקח חלק מקורסי המגמה כבר בשנה ג' בתואר הראשון, הוא יהיה רשאי להשלים את קורסי החובה מקורסים אחרים בחוג לכימיה או בפקולטה למדעי הטבע, וזאת בכפוף לאישורו של יועץ המגמה.
כמו כן, כל קורסי הבחירה של שנה ג' בלימודי הבוגר פתוחים לתלמידי מוסמך, כאמור, בכפוף לאישור יועץ המגמה. לתשומת הלב: לא ניתן ללמוד קורסי תכנות כחלק מחובות הלימודים למוסמך בכימיה, תלמיד החפץ בכך יוכל ללמדם כקורסים עודפים לתואר.


להלן רשימת קורסי החובה למגמות השונות. לתשומת לבכם: ניתן להמיר עד 3 נ"ז מחובת הבחירה במגמה בקורסים ממגמות אחרות.
חלק מהקורסים מוצעים אחת לשנתיים. לתשומת ליבכם: הקורסים המסומנים בכוכבית לא ינתנו בתשע"ט.


קורסי חובה כלל מגמתיים:

** לתלמידים השוקלים מסלול ישיר לדוקטורט - מומלץ ללמדם בשנה הראשונה.

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
69601 כימיה פיסיקלית ג' 4 א'
69667 כימיה אורגנית ג' 4 ב'
69991 סמינריון למוסמך 2 שנתי
69993 נושאים נבחרים בכימיה של חומרים 4 ב'

 

כמו כן על התלמידים לבחור אחד מבין שלושת הקורסים הבאים בהתאם למגמת לימודיו (סמינריון מחקר בכימיה לתלמידי מוסמך):

 1. סמינר מחקר בכימיה (ביו) אורגנית לתלמידי מוסמך (69702)(שנתי)(1 נ"ז)
 2. סמינר מחקר בכימיה פיסיקלית לתלמידי מוסמך (69998) (שנתי)(1 נ"ז)
 3. סמינריון מחקר בננו מדע וננו טכנולוגיה לתלמידי מוסמך (69700) (שנתי)(1 נ"ז)

שימו לב: הנחיות לסמינריון המחקרי ניתן למצוא כאן

מגמה בכימיה אורגנית אי אורגנית וביולוגית (תת מסלול: 5043)

התמחות בכימיה אורגנית - קורסי חובה - יש לבחור קורסים בהיקף של 8 נ"ז לפחות:

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
69633 פרקים נבחרים בכימיה אורגנית מתקדמת 2 ב'
69655 כימיה ביואורגנית מתקדמת 3 ב'
69671 תגובות, מנגנונים ומבנה בכימיה אורגנית  3 א'
69809 מבעד למראה: כיראליות בכימיה* 2 א'


קורס חובה - במידה ולא נלמד בתואר הראשון:

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
69635 מעבדה מתקדמת בסינתטיקה אורגנית 4 א'


 התמחות בכימיה אי אורגנית - קורסי חובה:

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
 69503  אלקטרוכימיה  3 א'
 69674  כימיה פיסיקלית של ננו חומרים  4 א'


כמו כן אחד מבין שני הקורסים הבאים: 

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
 69605  כימיה אי אורגנית ג'  2 ב'
 69885  פרקים נבחרים בכימיה אי אורגנית מודרנית*  2 ב'


התמחות בכימיה ביולוגית - קורסי חובה:

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
 69617  כימיה ביולוגית של חומרים  5 ב'
 69619  נושאים בביופיסיקה א'  3 ב'
 69703  כימיה של חלבונים-שיטות ביופיסיקליות מתקדמות *  2 ב'


מגמה בכימיה פיסיקלית (תת מסלול: 5044)

 בחירת חובה של 8 נ"ז לפחות בשלושה קורסים לפחות מהרשימה הבאה:

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
 69315  תרמודינאמיקה סטטיסטית ושימושיה א'*  4 ב'
 69512  המצב המעובה: אינטראקציות וארגון סופרמולקולארי  3 ב'
 69609  תורת פונקציונל הצפיפות  3 א'
 69619  נושאים בביופיסיקה א'   3 ב'
 69638  מבוא לתופעות אולטרא מהירות*  3 ב'
 69674  כימיה פיסיקלית של ננו חומרים  4 א'
 69689  שיטות עבודה וחישובים בכימיה תיאורטית*  4 א'
 69873  תהליכים סטוכסטיים*  3 ב'
 69899  תופעות שטח: מבט פיסיקלי - דינאמי  2  ב'
 69902  שיטות איפיון וננופבריקציה  3 ב'
 94704  ליפוזומים - ממחקר בסיסי ליישום בהעברת תרופות, חיסון ותרפיה גנית  6 ב'


מגמה בכימיה של חומרים וננו-טכנולוגיה ישומית (5045)

 בחירת חובה של 8 נ"ז ולפחות 3 קורסים מבין הקורסים להלן:

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
 69677  פרקים נבחרים בתרמודינמיקה סטטיסטית  4 ב'
 69611  מעבדה בכימיה של חומרים  3 ב'
 69674  כימיה פיסיקלית של ננו חומרים  4 א'
 69685  חלקיקים ותופעות בשטחי בין פנים  3 א'
 69913 תאים סולריים מבוססי ננו חומרים*  3 א'
 69710  שכבות ננומטריות  2 א'
 69835  ננו מבנית וכימית פני שטח*  2 ב'
 69902  שיטות איפיון וננופבריקציה  3 ב'
 69503  אלקטרוכימיה 3 א'

 

 

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגחוג נוסףסה"כ לתואר (מינימום)