תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה (569) - לימודים לתואר מוסמך            
 
מסלולי לימוד
ניסיון השנים האחרונות והציפייה לתוך המאה ה- 21 מדגישים את התרומה החשובה של תעשיות ההי-טק לקידומה ורווחתה של כל מדינה שהשכילה לטפח ולקדם תעשיות כאלו. במישור האישי נראה כי השכלה טובה במדעים ובטכנולוגיה היא אמצעי בדוק לקידום הפרט, וסביר להניח כי מגמות אלו יגברו בעתיד. כח אדם מעולה המסוגל להתמודד עם אתגרים מקצועיים המשתנים במהירות הוא המשאב החיוני לתעשיות המתקדמות. המובילים המקצועיים של תעשיות העתיד, ובפרט בתחומי הננו-מדע והננו-טכנולוגיה המתפתחים בקצב הולך וגובר, הם מדענים בעלי הכשרה בסיסית רחבה במדעים המדויקים, שמטבע הכשרתם מתאימים להתפתחות ושינויים במהלך הקריירה שלהם. עד לעת האחרונה רוב המדענים בתעשייה ובאקדמיה היו בוגרי אוניברסיטאות שלמדו במגמות "מסורתיות" (כמו פיסיקה או כימיה), או מהנדסים במקצועות השונים. כדי להתמודד טוב יותר הן עם הצרכים החדשים של התעשייה והן עם העלייה המשמעותית בהיקף המחקר הבסיסי בננו-מדע (מחקר רב-תחומי במהותו),  פתחה האוניברסיטה העברית תכנית חלוצית להכשרת מדענים בדרך שונה מהמקובל – התכנית המשולבת במדעים המדויקים. תכנית זאת מדגישה עקרונות מדעיים בסיסיים ולאו דווקא תחומי לימוד מסורתיים, מחד, או נושאים "אופנתיים", מאידך. הכשרה משולבת בפיסיקה, כימיה ומתמטיקה מתאימה במיוחד לאנשים שאמורים למלא תפקידי מפתח בתחומי החומרים המתקדמים, מיקרו-אלקטרוניקה, אלקטרו-אופטיקה, ובפרט בננו-מדע וננו-טכנולוגיה.
 
החידוש המרכזי בתכנית המשולבת במדעים המדויקים הוא הרוחב הדו-חוגי בפיסיקה ובכימיה ברמת הבוגר, והיא מאופיינת בהסרה חלקית של המחיצות המסורתיות בין תחומי לימוד שונים ובהכשרה יסודית למתעתדים לבחור בכיוון של מדע בסיסי או מדע יישומי כאחד. התכנית מקנה בסיס מוצק להמשך לימודים לתואר מוסמך בחוגים לפיסיקה (למדגישי פיסיקה, ראו להלן), כימיה (למדגישי כימיה) או פיסיקה יישומית, ומתאימה במיוחד ללימודי המשך לתואר מוסמך בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה. חשוב לציין כי במסגרת החוגים לכימיה ופיסיקה קיימים כבר מסלולים מיוחדים לתואר מוסמך במגמת ננו-מדע וננו-טכנולוגיה, ובעתיד הקרוב יפתח מסלול מעין זה גם במחלקה לפיסיקה יישומית.
 
לימודי הבוגר נמשכים שלש שנים, כאשר בסמסטר הרביעי מחליט/ה כל תלמיד/ה על הדגש תכנית הלימוד: כימיה או פיסיקה. תלמידי התוכנית לומדים את כל קורסי היסוד הנלמדים בתואר בוגר בפיסיקה ובכימיה גם יחד, והכשרתם כוללת מרכיב חזק במתמטיקה.
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
פרופ' מיכה אשר
טלפון: 02-6585742
michaasscher@savion.huji.ac.il
 


מזכירות התכנית ,קרן בכר טל' 6586588

kerenb@savion.huji.ac.il

מבנה והיקף הלימודים
מבנה הלימודים למוסמך במדעים המדויקים
(רלוונטי רק לתלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תש"ע ויהיו זכאים לקבל
תעודת בוגר עד טקס שנת תשע"ב)
 
(פירוט נקודות הזכות עשוי להשתנות משנה לשנה)
 
 
מוסמך
הדגשת פיסיקה
 (מסלול 2090)
מוסמך
 הדגשת כימיה
 (מסלול 2091)
 
מוסמך הדגשת
פיסיקה יישומית
(מסלול 2092)
 
לימודי חובה בפיסיקה (חובה עד שנה א')
10
-
-
לימודי חובת בחירה בפיסיקה
15
-
-
לימודי בחירה (פיסיקה, כימיה, פיסיקה יישומית)
6
-
-
לימודי חובה בכימיה
-
13
-
לימודי מגמה בכימיה +בחירה
-
18
-
לימודי חובה בפיסיקה יישומית
-
-
 
לימודי מגמה בפיסיקה יישומית
-
-
 
לימודי בחירה בפיסיקה יישומית
-
-
 
סה"כ נ"ז לתואר
31
31
31