פיסיקה (541) - לימודים לתואר בוגר            
 


פיסיקה היא מדע הטבע הבסיסי ביותר, המנסה לפענח את חוקי הטבע היסודיים, החל מההרכב המיקרוסקופי של החומר וכלה במבנה היקום כולו.

לימודי הפיסיקה מהווים אתגר אינטלקטואלי מרתק, ומכשירים אנשי הוראה, מחקר ופיתוח מבוקשים ביותר באקדמיה ובתעשייה.
הפיסיקה, כמדע טבע, משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב.
בשנות הלימודים הראשונות מוקנים יסודות המתמטיקה והפיסיקה, ניסיונית ועיונית. בהמשך נחשפים התלמידים לנושאים מתקדמים בפסיקה מודרנית.
לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר.
תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות המחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה.
תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.

למידע נוסף: אתר המכון לפיסיקה: http://www.phys.huji.ac.il/

 תנאי קבלה לשנה ב' ומעלה

הדיון בבקשות של מועמדים ממוסדות להשכלה גבוהה, הנרשמים לשנה ב' ומעלה לתואר בוגר, ייערך סמוך לתחילת שנת הלימודים. קבלה ללימודים תידון לפי גיליון ציונים שיוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה, ובהתאם למספר המקומות הפנויים בתחום.
על המועמדים לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. סיום שנה אקדמית בהיקף 45 נ"ז לפחות

2. התאמה בין הלימודים הקודמים לבין דרישות החוג

3. עמידה בדרישות המעבר משנה א' לשנה ב' במוסד שבו למדו

4.  פטור באנגלית

5 . פטור בעברית (לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית)

להרשמה בקשת הרשמה לשנים מתקדמות ולמידע נוסף יש לפנות לרכזת הבוגר, טל' 02-6585362

קיים אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לשנה ב' בחוג לפיסיקה לפרטים באתר של האוניברסיטה הפתוחה.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' ברק קולbarak_kol@phys.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

מזכירה לענייני הוראה
עידית מור קליין  

iditmk@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6584541
 

מזכירה לענייני תלמידים
נטלי אשכנזי  

nataliash@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226


יועץ שנה א' - פרופ' אלכס רצקר
retzker@phys.huji.ac.il
שעות קבלה יום ג' 17:00 עד 18:00
בניין דנציגר ב', חדר 203, 02-6586329

יועץ שנה ב' - פרופ' דרור אורגד
בתיאום במייל
orgad@phys.huji.ac.il 
בניין דנציגר ב', חדר 214 טל': 02-6586980


יועץ שנה ג' - פרופ' חגי איזנברג
בתיאום במייל
hagai.eisenberg@huji.ac.il
בניין מרקס, חדר 101 טל': 02-6585228

יועץ מסלול ביופיסיקה - ד"ר אילון שרמן
sherman@phys.huji.ac.il
בתיאום טלפוני.
בניין דנציגר ב', חדר  102 טל': 02-6586878


יועץ מוסמך - פרופ' אלדד בטלהיים
בתיאום במייל
eldadb@phys.huji.ac.il
בניין דנציגר ב', חדר 204  טל': 02-6585148


מבנה והיקף הלימודים
חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי מתמטיקה חובה

חובת בחירה

בחירה בחוג

סה"כ בחוג

לימודי תכנות

חטיבה

אבני פינה

חוג נוסף

סה"כ לתואר (מינימום)

סה"כ לתואר (מקסימום)
פיסיקה חד- חוגי מורחב
(מסלול 2010)
783214-167-913748145
פיסיקה חד- חוגי
(מסלול 2011)
57282141054328145
פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 2020)
5324119246לפי דרישת החוג הנוסף145
פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי
(מסלול 2025)
53211593452145
חטיבה בפיסיקה
(מסלול 2030)
373737
מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה)
(מסלול 4022)
6028698454-55158159
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי
(מסלול 6020)
502411894655150
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול דו-חוגי
(מסלול 6021)
50249874657150
מתמטיקה מורחב פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8010)
533-42-362-64481-83149153
פיסיקה מורחב מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8012)
745-683-84462151152
פיסיקה מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8013)
562769470145
פיסיקה מחשב במסלול דו חוגי
(מסלול 8015)
533238856150
סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8034)
532498648-51140143
לקראת מוסמך
1. ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות תלמיד בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית ב"פיסיקה חד חוגי מורחב" או ב"פיסיקה חד חוגי", שציונו הסופי המשוקלל הוא 80 לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה קבלה ישירה. תלמיד שציונו הסופי נמוך מ- 85 יתקבל רק באישור ועדת הקבלה של החוג. כמו כן, תלמיד שהשלים לימודי תואר בוגר בפיסיקה במוסד אקדמי מוכר אחר בהישגים זהים, יוכל להגיש את מועמדותו ללימודי מוסמך.
 
2. על תלמיד שלמד במסלול "פיסיקה חד חוגי" יוטלו לימודי השלמה, בכללם קורסי חובה שטרם למד ובפרט הקורסים בחשמל אנליטי, קוונטים (2), מבוא לפיסיקה סטטיסטית ומשוואות של פיסיקה מתמטית, מבוא למחקר. הקבלה ללימודי המוסמך תעשה רק לאחר מילוי חובות לימודי ההשלמה בתנאים שייקבעו ובהתאם לתכנית לימודי  הבוגר.