מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 
 
פריצות דרך מדעיות ומהפכות טכנולוגיות בתחום מדעי החיים והרפואה האיצו את תהליכי האיסוף של מידע ביולוגי, החל מריצוף גנומים שלמים, דרך מעקב אחרי פעולת המוח האנושי, וכלה במציאת המבנה המרחבי של חלבונים. ברור היום, שהפקת תובנות ביולוגיות ורפואיות ממאגרי מידע אלו מחייב שיתוף פעולה הדוק של שיטות וכלים חישוביים במחקר הביו-רפואי. ביולוגיה חישובית היא תחום מדעי חדש העונה לאתגרים אלו, ועוסק בפיתוח טכניקות במדעי המחשב ומימושן במטרה לפתור בעיות במדעי החיים וברפואה.
 
האוניברסיטה העברית השכילה לזהות כי התקדמויות מדעיות אלו, מגדירות את חזית המחקר הביו- רפואי, ופיתחה תוכנית לימודים כמענה לאתגר.
 
החוג מציע תוכנית לימודים במסלול ישיר לתואר שני, לתלמידים מצטיינים. מטרת התוכנית היא להכשיר בוגרים בעלי הבנה אמיתית ומעמיקה בשני התחומים ולהעניק לתלמידים את הכלים הרעיוניים והמעשיים שיאפשרו להם להפוך לחוקרים מובילים בתחום.
 
תחום זה משיק לתחומים מעשיים רבים כגון: פיתוח תרופות, תעשיות ביו-טכנולוגיות ומחקר רפואי.
בוגרי התוכנית משתלבים הן בתעשייה בתחומי ביו-טכנולוגיה  וביואינפורמטיקה, והן בעולם האקדמי במגוון מסלולים כגון: חישוביות עיצבית, מדעי המחשב, מדעי החיים, הנדסה ביו-רפואית.
 
 
עבודת גמר: תלמידי התכנית יידרשו להגיש עבודת גמר מחקרית לתואר מוסמך. תהליך השיפוט וההערכה יתקיימו  על פי המתכונת הנהוגה בחוג למדעי המחשב.

בחינת הגמר: תיערך בחינת סיום בעל פה בנוכחות המדריך ושני בוחנים נוספים על פי המתכונת הנהוגה בחוג למדעי המחשב.
לימודי בחירה: בנוסף לתכנית החובה במוסמך, על התלמיד לבחור, בתיאום עם היועץ, קורסי בחירה נוספים מן החוגים מדעי המחשב ומדעי החיים, באופן מאוזן, להשלמת 21 נ"ז.

 

 הציון הסופי לתואר מוסמך ייקבע על סמך שקלול ציוני הקורסים כדלקמן:


ממוצע קורסים (40%), בחינת מוסמך (20%) ציון עבודת הגמר (40%)

 

 תנאי קבלה
יכולים להירשם לתוכנית זה סטודנטים שלמדו מדעי המחשב וביולוגיה חישובית באוניברסיטה.
1. ממוצע 85+: קבלה בכל מסלול (עם או בלי מנחה).
2. ממוצע 80-84: קבלה עם מנחה מאושר בלבד.
3. ממוצע 75-79: קבלה רק במקרים חריגים עם מנחה מאושר בלבד ולאחר דיון בעניין של יועץ החוג (ופגישה אישית).
4. ממוצע-74: אין קבלה
תלמידים שסיימו תואר מלא במדעי המחשב וביולוגיה (דו חוגי) יוכלו לפנות בבקשה, קבלתם מותנית בדיון אצל יועץ החוג (ופגישה אישית).

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
ראשי החוג: פרופ' מיכל ליניאל, יו"ר, מדעי החיים; ד"ר תומי קפלן יו"ר, מדעי המחשב. 
  
יועץ המוסמך בתוכנית: פרופ' ניר פרידמן.

מבנה והיקף הלימודים
היקף הלימודים בתכנית לתואר שני הינו 21 נ"ז 


 

מבנה הלימודים והיקפם

 

 

 

 

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית – בוגר

 (מסלול 3081)

קורס חובה

 

4

סמינריון חובה

 

2

חובת בחירה מתוך האשכולות – מדעי המחשב

2 קורסים בהיקף 3 נ"ז לפחות כל אחד

6

חובת בחירה לימודי מדעי החיים

 

3-4

לימודי בחירה

בתיאום עם היועץ

5-6

סה"כ נ"ז לתואר מוסמך

 

21