תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה (569) - לימודים לתואר בוגר            
 

ניסיון השנים האחרונות והציפייה לתוך המאה ה- 21 מדגישים את התרומה החשובה של תעשיות ההי-טק לקידומה ורווחתה של כל מדינה שהשכילה לטפח ולקדם תעשיות כאלו. במישור האישי נראה כי השכלה טובה במדעים ובטכנולוגיה היא אמצעי בדוק לקידום הפרט, וסביר להניח כי מגמות אלו יגברו בעתיד. כח אדם מעולה המסוגל להתמודד עם אתגרים מקצועיים המשתנים במהירות הוא המשאב החיוני לתעשיות המתקדמות. המובילים המקצועיים של תעשיות העתיד, ובפרט בתחומי הננו-מדע והננו-טכנולוגיה המתפתחים בקצב הולך וגובר, הם מדענים בעלי הכשרה בסיסית רחבה במדעים המדויקים, שמטבע הכשרתם מתאימים להתפתחות ושינויים במהלך הקריירה שלהם. עד לעת האחרונה רוב המדענים בתעשייה ובאקדמיה היו בוגרי אוניברסיטאות שלמדו במגמות "מסורתיות" (כמו פיסיקה או כימיה), או מהנדסים במקצועות השונים. כדי להתמודד טוב יותר הן עם הצרכים החדשים של התעשייה והן עם העלייה המשמעותית בהיקף המחקר הבסיסי בננו-מדע (מחקר רב-תחומי במהותו),  פתחה האוניברסיטה העברית תכנית חלוצית להכשרת מדענים בדרך שונה מהמקובל – תכנית משולבת  - פיסיקה-כימיה. תכנית זאת מדגישה עקרונות מדעיים בסיסיים ולאו דווקא תחומי לימוד מסורתיים, מחד, או נושאים "אופנתיים", מאידך. הכשרה משולבת בפיסיקה, כימיה ומתמטיקה מתאימה במיוחד לאנשים שאמורים למלא תפקידי מפתח בתחומי החומרים המתקדמים, מיקרו-אלקטרוניקה, אלקטרו-אופטיקה, ובפרט בננו-מדע וננו-טכנולוגיה.

 

החידוש המרכזי בתכנית המשולבת: פיסיקה - כימיה הוא הרוחב הדו-חוגי בפיסיקה ובכימיה ברמת הבוגר, והיא מאופיינת בהסרה חלקית של המחיצות המסורתיות בין תחומי לימוד שונים ובהכשרה יסודית למתעתדים לבחור בכיוון של מדע בסיסי או מדע יישומי כאחד. התכנית מקנה בסיס מוצק להמשך לימודים לתואר מוסמך בחוגים לפיסיקה (למדגישי פיסיקה, ראו להלן), כימיה (למדגישי כימיה) או פיסיקה יישומית, ומתאימה במיוחד ללימודי המשך לתואר מוסמך בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה. חשוב לציין כי במסגרת החוגים לכימיה ופיסיקה קיימים כבר מסלולים מיוחדים לתואר מוסמך במגמת ננו-מדע וננו-טכנולוגיה, ובעתיד הקרוב יפתח מסלול מעין זה גם במחלקה לפיסיקה יישומית.

 

לימודי הבוגר נמשכים שלש שנים, כאשר בסמסטר הרביעי מחליט/ה כל תלמיד/ה על הדגש תכנית הלימוד: כימיה או פיסיקה. תלמידי התוכנית לומדים את כל קורסי היסוד הנלמדים בתואר בוגר בפיסיקה ובכימיה גם יחד, והכשרתם כוללת מרכיב חזק במתמטיקה.

קבלה לשנה ב' - מספר המקומות מוגבל, ולפיכך המעבר ייעשה על סמך ממוצע ציונים משוקלל של קורסי החובה של שנה א' וציון מינימאלי של 75 בכל קורס.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' דניאל סטראסר
טלפון: 02-6585466

strasser@huji.ac.il

בניין לוס אנג'לס, חדר 38מזכירת התכנית:

קרן בכר
טל' 02-6586588
kerenb@savion.huji.ac.il

בניין לוי, קומה 3, חדר 306

לאתר הרישום: https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/NIR-LOGIN


תנאי מעבר משנה לשנה
ציון 60 לפחות בכל קורס וציון ממוצע 70 לפחות בין קורסי החובה.  
מבנה והיקף הלימודים

מבנה הלימודים לבוגר

פירוט נקודות הזכות עשוי להשתנות משנה לשנה

הערות למסלולי הלימוד השונים

 

הלימודים לתואר בוגר (מסלולים 2082, 2080, 2081)

א.       השנתיים הראשונות ללימודים בתכנית זו משותפים לכל תלמידי התכנית (מסלול 2082), רק לקראת סמסטר ב' של השנה השנייה חייב התלמיד לבחור תחום התמחות כימיה (מסלול 2081) או פיסיקה (מסלול 2080). בשנים הגבוהות רק חלק מהלימודים משותפים לכל התלמידים והשאר נקבע לפי תחום ההתמחות ונטיות התלמיד. תנאים אלו להשלמת תואר בוגר חלים גם על תלמידים, שיבחרו לא להמשיך לימודיהם לתואר מוסמך בתכנית או לא יהיו זכאים לכך.

 

  • בשנים א' וב' על כלל הסטודנטים בתכנית לעשות 31 נ"ז בכימיה ו-36 נ"ז בפיסיקה
  • הבוחרים בהדגשת פיסיקה ילמדו בשנה ג' 10 נ"ז כימיה ו-22 נ"ז פיסיקה
  • הבוחרים בהדגשת כימיה ילמדו בשנה ג' 28 נ"ז כימיה ו-4 נ"ז פיסיקה

ראו למטה היקף לימודים:

חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי מתמטיקה חובה

חובת בחירה

בחירה בחוג

לימודי חובה למדגישים פיסיקה או כימיה

לימודי תכנות

אבני פינה

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
תוכנית משולבת: פיסיקה- כימיה - בוגר בהדגשת פיסיקה
(מסלול 2080)
67286132441473300
תוכנית משולבת: פיסיקה - כימיה - בוגר בהדגשת כימיה
(מסלול 2081)
672811731441473300
לקראת מוסמך
החל משנת הלימודים תש"ע התכנית המשולבת היא לתואר בוגר בלבד, אך מאפשרת המשך לימודים לתואר מוסמך בפיסיקה, כימיה ופיסיקה יישומית