ביו-הנדסה (582) - לימודים לתואר מוסמך            
 

ביו-הנדסה הינו מקצוע בין תחומי של מדע יישומי הבא ליצור כלים לשימוש בתחומי הביולוגיה והרפואה. המקצוע מאפשר רכישת ידע חדש והבנת מערכות ביולוגיות מהרמה המוליקולרית ועד לרמת האורגניזם כולו על ידי יישום שיטות אנליטיות וניסיוניות מתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים לתחומי הביולוגיה והרפואה. המקצוע מקדם פיתוחי מכשירים, שיטות אנליטיות, שיטות ניסיוניות, תהליכים ומערכות המקדמים מחקר ביולוגי ויישומים רפואיים. ביו-הנדסה כתחום מכיל בתוכו את הנדסה ביו-רפואית (מכשירים, דימות רפואי) ואת ביולוגיה חישובית, אבל נחשב לתחום נפרד מביוטכנולוגיה שעוסקת בעיקר בהנדסת מזון וסביבה (חיידקים, שמרים, צמחים). הבדלים אלה הם בעיקר ברמת היישום, ולא המדע הנלווה. לאתר החוג: http://bioengineering.huji.ac.il/

מטרה: מטרת התוכנית לביו-הנדסה היא להכשיר תלמידים ליישום ידע הנדסי ומדעי לפתרון בעיות בתחומי הביולוגיה והרפואה. התוכנית תקנה לתלמיד כלים תיאורטיים וכלים ניסויים בתחומים בסיסיים בביו-הנדסה כדוגמה: אנליזה הנדסית של מערכות ביולוגיות ורפואיות,  פיתוח ופתרון מודלים מתמטיים בביולוגיה ורפואה, פיתוח מכשור רפואי, פיתוח חיישנים ביולוגיים, דימות רפואי, הנדסת רקמות, ביוחומרים, ביומכניקה, ביואלקטרוניקהמעבר חום מסה ותרמודינמיקה.

 

א. תוכנית הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט בביו-הנדסה שייכת לביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב. התוכנית אושרה באוקטובר 2006.

ב. ראש המרכז לביו-הנדסה הוא ד"ר יעקב נחמיאס וראש החוג הוא ד"ר אמנון בוקסבוים.

 

בתוכנית מעורבים גם מרצים ממחלקות שונות המלמדים חלק מקורסי היסוד ובכללן פרופ' אהרון אגרנט (פיסיקה ישומית), פרופ' חרמונה שורק (מדעי החיים), פרופ' פיליפ לזרוביץ (רוקחות), פרופ' רון שחר (וטרינריה), ופרופ' עובדיה לב (כימיה).

 

רשימה מלאה של 19 חברי סגל החברים במרכז לביו-הנדסה, ומעוניינים בהנחיית סטודנטים נמצאת באתר המרכז      http://cbsh.cs.huji.ac.il/Center_for_Bioengineering/Faculty.html

 

ג. תוכנית הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט בביו-הנדסה מיועדת לתלמידים מצטיינים שסיימו לימודי תואר בוגר במדעי הטבע, מדעי החיים,  רפואה, מחשבים והנדסה, בציון גמר 85  לפחות. כמו כן יוכלו להציג את מועמדותם תלמידים שסיימו תואר לימודי תואר מוסמך בחוגים הנ"ל ועומדים בדרישות האוניברסיטה לקבלה ללימודי דוקטורט. התוכנית מוגבלת לכ 10 תלמידים לשנה, שנבחרים על סמך מיון מוקדם וראיון אישי, באישור ועדת הקבלה של התכנית.

סף הקבלה הנוכחי של התוכנית הוא 91.

 

ד. מבנה התוכנית

תכנית הלימודים: הלימודים כוללים השתתפות בקורסים בהיקף של 30 נ"ז לפחות בשלב לימודי המוסמך, וכ 15 נ"ז בשלב הלימודים לקראת תואר דוקטור, ובסה"כ 45 נ"ז לפחות לסטודנטים שמתקבלים עם תואר בוגר(ראה טבלה לפירוט).

 

התוכנית מורכבת מארבע מסגרות לימוד:

 1. השלמת רקע הנדסי (לא מקנה נ"ז)
 2. קורסי ליבה (22-25 נ"ז)
 3. קורסי חובת בחירה (בין 20 נ"ז)
 4. קורסי בחירה (להשלמת 45 נ"ז)

 

 1. השלמת רקע הנדסי

מטרת לימודי רקע הנדסי בסיסי היא להקנות לתלמידים שלא באו מרקע הנדסי את הכלים הדרושים להמשך לימודיהם. תלמיד יוכל לקבל פטור מקורס רקע אם למד קורס שקול במסגרת לימודיו הקודמים.               

נ"ז מלימודים אלו לא ייחשבו כחלק ממכסת נ"ז ללימודי המוסמך.

 

רשימת קורסי הרקע המלאה נמצאת באתר      המרכז לביו-הנדסה ומאפשרת לתלמידי תואר ראשון באוניברסיטה העברית לכוון את לימודיהם למסלול הישיר לדוקטורט בביו-הנדסה      http://cbsh.cs.huji.ac.il/Center_for_Bioengineering/PhD_Program.html

 

 1. לימודי ליבה (22-25 נ"ז)

76107 הנדסת רקמות – ד"ר יעקב נחמיאס– 3  נ"ז

69683 עקרונות יסוד בהנדסה כימית: זרימה ומעבר חום וחומר– פרופ' עובדיה לב – 3  נ"ז 

76106 מבוא לביומיקרו מכשירים   ד"ר יעקב נחמיאס -  2 נ"ז

76105 – ייזמות בהנדסה ביו-רפואית – 8 נ"ז

או

76131 פרוייקט בביו הנדסה   חוקרים בתוכנית – 5 נ"ז

76122 – מכאנוביולוגיה – 3 נ"ז

78852 – מבוא לעבוד אותות וניתוח נתונים – 3נ"ז

81850 – ביולוגיה מוליקולרית – 5 נ"ז

94810 שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביורפואיים 1 נ"ז

חובת בחירה- סמינר

 

 1. לימודי חובת בחירה (20 נ"ז)

 

- 69678  פולימרים ביורפואיים - 2 נ"ז

 - 69617  כמיה ביולוגית של חומרים - 5 נ"ז

67549  - מבוא לחישוב נומרי - 4 נ"ז

 - 81865  מרשתות למולקולות - 2.5 נ"ז

 - 81815  מודלים גנטיים - 3 נ"ז

 88893  ביולוגיה מערכתית - 2 נ"ז

76557   - גישות רחבות היקף - 4 נ"ז

94305  -  מגן למנגנון - 3 נ"ז

67705 - עבוד תמונות רפואיות - 3 נ"ז

67829  - עבוד ספרתי של תמונות - 4 נ"ז

 - 67635חשובי תלת-מימד - 2 נ"ז
 -72373  ביולוגיה של התא מורחב -5 נ"ז
 - 72336 מבוא לפיזיולוגיה - 5 נ"ז

 

 

 1. לימודי בחירה  (להשלמת 45 נ"ז) - 

הקורסים המומלצים לתוכנית מופיעים בנספח הקורסים: קורסי  הבחירה יילמדו כהכנה ותמיכה בעבודת המחקר. ניתן לבחור מתוך רשימת קורסי הבחירה ומתוך רשימת קורסי רקע מתקדם לאחר ייעוץ ובאישור ראש התוכנית.

 

נקודות לימודי דוקטורט (15 נ"ז)

נקודות לימודי מוסמך (30 נ"ז)

לימודי השלמה

(לא לתואר)

רקע אקדמי

לימודי חובת בחירה

לימודי ליבה

15

10

20

15*

תואר ראשון מדעי (B.Sc)

15

 

 

8*

מוסמך בהנדסה

M.Sc.))

15

 

 

15*

מוסמך במדעים

(M.Sc)

15

 

 

12*

דוקטורט ברפואה

(M.D)

           

* לתלמידים שיחסרו את הרקע המינימלי, באישור ראש התוכנית

 

 

לקראת לימודי הדוקטורט: במהלך 3 הסמסטרים הראשונים של לימודיו, ולפחות ארבעה חודשים לפני בחינת הסינון, על התלמיד לבחור מנחה לעבודת הדוקטורט שלו. התוכנית ממליצה לתלמידים לבחור מנחה עוד לפני קבלתם למסלול. באמצע השנה השניה ולא יאוחר מסוף השנה השניה יעברו התלמידים בחינת סינון, אשר תקבע את כשירותם להמשיך במסלול הישיר לתואר Ph.D.

 

לקראת בחינת הסינון יבדוק ראש התכנית את מכלול לימודיו של התלמיד.

 

בחינת סינון תתקיים רק אם עמד התלמיד בתנאים הבאים:

 1. סיים 30 נ"ז לימודים בתכנית-כולל לימודי ליבה ולימודי חובת הבחירה.

(סטודנטים בעלי תואר מוסמך וד"ר לרפואה לא נדרשים)

 1. השיג ציון 80  לפחות בכל אחד מקורסי הליבה וממוצע 85 לפחות בכלל לימודיו בתכנית.
 2. התלמיד הגיש קדם הצעת מחקר.

 

בחינת הסינון תתמקד בבדיקת ידיעת החומר הקשור בקורסים שלמד התלמיד במסגרת תכנית הלימודים. נוסף לכך ייבחן התלמיד בידע כללי המתבסס על קורסים שלמד במסגרת לימודיו והם קשורים לעבודת המחקר.

ראה נוהל הבחינה באתר ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב.

 

לימודי הדוקטורט: לאחר שהתלמיד יעבור בהצלחה את בחינת הסינון, תמונה ועדת מלווה (ראה תקנון תלמידי מחקר), שתכלול לפחות חבר/ה אחד ממדעי החיים או רפואה ואחד מהנדסה או מדעים מדוייקים, ויקבע מועד לפגישה ראשונה של התלמיד עם הוועדה. פגישה זו תתמקד בבחינת תוכנה ואיכותה של הצעת המחקר ובתוכנית הלימודים לדוקטורט של הסטודנט (20 נ"ז לפחות). תוכנית הלימודים תכלול קורסים ייחודיים לתוכנית וקורסי בחירה בתחומים הרלוונטיים למחקר כהכנה ותמיכה בעבודת המחקר. בעלי תואר מוסמך או דוקטור ברפואה יידרשו בלימודי רקע הנדסי בהיקף של עד 12 נ"ז לפי הצורך.

 

בהתאם לדרישות המשרד לתלמידי מחקר כל תלמיד חייב לתת הרצאה מסכמת על עבודת המחקר שלו.

 

הפסקת לימודים בתכנית: לא ניתן לקבל תואר מוסמך בתכנית, אלא כחלק מהמסלול הישיר לתואר דוקטור. תלמידים שהשלימו היקף לימודים והיקף עבודה ברמה המאפשרת הגשה לבחינת הסינון ואשר מסיבה כלשהי לא ימשיכו לדוקטורט, תינתן אפשרות לסיים מוסמך במסגרות אחרות באוניברסיטה.

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

ד"ר אמנון בוקסבוים

רשימה חלקית פתוחה של סגל הנדסה ביו-הנדסה:

כל אחד מחברי הסגל באוניברסיטה העברית אשר תחומי התעניינותו המדעית תואמים את מטרת התכנית לביו-הנדסה  זכאי להצטרף לסגל התכנית.

 המכון למדעי החיים

בלקין, שמשון (מדעי החיים) – חיישנים ביולוגים סביבתיים משולבים במערכות אלקטרוניות לזיהוי זיהומים, חקר מיקרואורגניזמים

בנבניסטי, נסים (מדעי החיים) – הנדסה גנטית, חקר הסרטן ותאי גזע

בנין, אורי (מדעי החיים) – ננוטכנולוגיה

הירשברג, יוסי (מדעי החיים) – ביולוגיה מולקולרית של צמחים, ביוטכנולוגיה של צמחים, גנומיקה של צמחים

 המכון למדעי הצמח

שוסיוב, עודד (מדעי הצמח) – הנדסה מטבולית של צמחים מהונדסים גנטית, ביוטכנולוגיה של צמחים, ננוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים

 המכון לפיסיקה

שרון, ערן (פיזיקה) – השפעת אי-יציבויות מכאניות על התפתחות רקמות גדלות

 ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב

באטוס, צבי (הנדסה ומדעי המחשב) - ביופיסיקה 
בוקסבוים, אמנון -
(הנדסה ומדעי המחשב) - מכאנוביולוגיה וביופיסיקה
יוסוביץ, לאו (הנדסה ומדעי המחשב) – ניתוחים ממוחשבים, דימות רפואי, רובוטיקה
לואיס, אהרון (פיזיקה יישומית) – אופטיקה ביולוגית, femtosecond lasers, near field imaging
נחמיאס, יעקב (הנדסה ומדעי המחשב) - מיקרו-מכשירים  ,הנדסת רקמת כבד, תאי גזע, תהליכי שליטה מטבוליים (צהבת נגיפית) וננוטכנולוגיה
פלג, שמואל (הנדסה ומדעי המחשב) – אנליזה ממוחשבת של תמונות ושל סרטים

פרידמן, ניר (הנדסה ומדעי המחשב) – ביולוגיה חישובית, בינה מלאכותית
תשבי, נפתלי (הנדסה ולמדעי המחשב) – מערכות לומדות, חישוביות עצבית, עיבוד אותות, ביולוגיה חישובית

 הפקולטה לרפואה

בניטה, שמעון (רפואה) – פיתוח שיטות חדשניות וייחודיות להחדרת תרופות, כגון שימוש במיקרו וננו-חלקיקים ואמולסיות

ועדיה, אילון (פיזיולוגיה) – חישוביות עצבית, בקרה סנסומוטורית

 ביה"ס לרוקחות

לזרוביץ, פיליפ (פרמקולגיה) – Neural engineering, induction of neuronal differentiation, and angiogenesis in three dimensional gels and scaffolds

 הפקולטה לרפואת שיניים

גזית, דן (רפואת שיניים) – הנדסה גנטית, הנדסת רקמות, תאי גזע


מבנה והיקף הלימודים

נספח 1

 

לימודי רקע בסיסי (השלמות)

מטרת לימודי הרקע היא להקנות לתלמיד רקע מינימלי הדרוש להמשך לימודיו. תלמיד יוכל לקבל פטור מקורס רקע בסיסי אם למד קורס שקול במסגרת לימודיו הקודמים. נקודות הזכות מלימודים אלו לא ייחשבו כחלק ממכסת נקודות הזכות ללימודי התוכנית.

 

 

קורסי רקע בתחום התכנות - חובה לתלמידים שחסרים את הידע בתחום לבחור אחד מתוך הקורסים הבאים:

מס' קורס

סמסטר

קורס

נ"ז

76600

א

תכנות בסיס בשפת ג'אווה

3

67101

א

מבוא למדעי המחשב

7

76641

שנתי

תכנות פורטרן וסי ++

4

 

קורסי רקע בתחום המתמטיקה - חובה לתלמידים שחסרים את הידע בתחום לבחור שניים מתוך הקורסים הבאים:

מס' קורס

סמסטר

קורס

נ"ז

80131

א

חשבון אינפיטיסמלי 1

7

80114

א

מתמטיקה שימושית (1)

6

80152

א

אלגברה ליניארית לפיסיקאים

6

80125

א

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים

4

80320

ב

משוואות דיפרנציאליות רגילות

4

 

קורסי רקע בתחום ההסתברות והסטטיסטיקה - חובה לתלמידים שחסרים את הידע בתחום לבחור אחד מתוך הקורסים הבאים:

מס' קורס

סמסטר

קורס

נ"ז

52115

ב

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ב'

4

80312

א

הסתברות ושימושיה

3

72301

א

יסודות ההסתברות והניתוח הסטטיסטי

4

 

קורסי רקע בתחום מדעי החיים - חובה לתלמידים שחסרים את הידע בתחום לבחור שניים מתוך הקורסים הבאים:

מס' קורס

סמסטר

קורס

נ"ז

94612

א

מבוא לאנטומיה של האדם

3

71065

א

מבוא לביולוגיה מוליקולרית

3

72106

ב

מתא לאורגניזם

4

72336

א

מבוא לפיזיולוגיה

5

72373

ב

מבוא לביולוגיה של התא

5

 

קורסי רקע בתחום הפיסיקה - חובה לתלמידים שחסרים את הידע בתחום לבחור שניים מתוך הקורסים הבאים:

מס' קורס

סמסטר

קורס

נ"ז

77130

א

פיזיקה כללית- מכניקה לתלמידי כימיה

5

77131

ב

פיזיקה כללית- גלים וחשמל לתלמידי כימיה

6

77148

א

פיזיקה כללית- מכניקה לתלמידי ביולוגיה

5

77304

ב

פיזיקה כללית- חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה

5

77102

ב

חשמל ומגנטיות

6

 

קורסי רקע בתחום הכימיה הכללית - חובה לתלמידים שחסרים את הידע בתחום לבחור אחד מתוך הקורסים הבאים:

מס' קורס

סמסטר

קורס

נ"ז

69174

א

כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה

5

69322

א

כימיה כללית לתלמידי פיסיקה

4

 

 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע