גנטיקה (575) - לימודים לתואר מוסמך            
 

על החוג: מחקרינו עוסקים בנושאים הבאים: כיצד מועברים גנים, כרומוזומים וגנומים שלמים מדור לדור. כיצד נארז הגנום בגרעין, מוגן ע"י טלומרים, ומתוקן בעקבות נזק. כיצד מתבטא ומבוקר הגנום, וכיצד מאפשרת בקרה כזו את התפתחותם של סוגי תאים שונים. זיהוי גנים ספציפיים המקושרים לתכונות שונות או למחלות והבנת אבולוציה גנומית. לצורך מחקרים אלה אנו משתמשים ביצורי מודל (model organism)  שונים מכל שלוש המערכות – פטריות, צמחים ובעלי חיים – הן ברמת האורגאניזם השלם והן ברמת התא הבודד.

תנאי קבלה: הקבלה למוסמך תותנה בציון תואר בוגר של 85 ומעלה בתוכנית לימודים רלוונטית לחוג. עם זאת, תלמידים עם ציונים בין 80 ל-85 מוזמנים גם הם להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בוועדת הלימודים של החוג הקבלה ללימודים מותנית במציאת מנחה מבין מורי החוג.

היקף הלימודים למוסמך הוא 30 נ"ז.

תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס "שימוש בחיות מעבדה" (94810).

"מחקר זוטא"
תלמידי החוג רשאים ללמוד במסגרת "מחקר זוטא" כחלק מלימודיהם לתואר מוסמך או דוקטור. הנושא ותכנית הלימוד ייקבעו בין המורה לבין התלמיד באופן אישי, והם חייבים באישור יו"ר החוג והמנחה. אין לבצע "מחקר זוטא" במעבדה בה מבצע התלמיד את המחקר לתואר מוסמך.
המסגרת הרישומית לפרויקטים אישיים אלה תהיה כדלקמן:
• קורס מחקר זוטא 1  (72915), בהיקף 3 נ"ז
• קורס  מחקר זוטא 2 (72916), בהיקף 4 נ"ז
• קורס מחקר זוטא 3 (72917), בהיקף 5 נ"ז
 תלמיד רשאי לקבל נ"ז לקורס אחד בלבד מסוג "מחקר זוטא" במהלך לימודיו לתואר.
התוצאות יוגשו בדו"ח נפרד ולא כחלק מעבודת הגמר.

 ציונו הסופי לתואר של התלמיד ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך (30%).

מסלול ישיר לתואר דוקטור: החוג מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר דוקטור. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך, שממוצע לימודיהם לתואר בוגר גבוה מ – 90, ואשר תחילת מחקרם במסגרת המוסמך מעידה על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטור. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת הסינון.

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

מבנה והיקף הלימודים
חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)