לימודים לתואר בוגר     הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים (586) - 2017    
 
 

החוג מציע תוכנית לתלמידים מצטיינים לקראת תואר בוגר(B.Sc)  בהנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים במסלולי לימודים ארבע שנתיים.

תכנית הלימודים תכשיר את בוגריה לעסוק במיגוון תחומי ההיי-טק עתיר המיחשוב ולהתמודדות עם מחקר פיתוח וניהול בכיר של העולם הטכנולוגי המשתנה. התכנית תאפשר המשך לימודים לתארים מתקדמים במסלולי מחקר אקדמיים.

הלימודים בחוג מדגישים הקניית כישורים מדעיים מעמיקים, פיתוח כושר הפשטה, יכולת לפתור בעיות, הבנה של תהליכי יסוד פיסיקליים ושל החשיבה האלגוריתמית - חישובית. בנוסף מושם דגש על עבודת צוות ועל ראיה מערכתית רב תחומית הדרושים במיוחד בתחומי הטכנולוגיה הגבוהה.

תכנית הלימודים כוללת הכשרה מקיפה במתמטיקה, פיסיקה ומקצועות עיוניים מרכזיים במדעי המחשב, ומאפשרת היכרות מעמיקה של היבטים מעשיים והנדסיים כגון מערכות תוכנה בסיסיות, אותות ומערכות תיכון VLSI ופרדיגמות מרכזיות בפיתוח מערכות מבוססות מחשב.

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג להנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים
פרופ' עמי ויזל

רכזת החוג להנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים
גב' הילה חיו-דנין
מורי החוג
קורסי החוג

תנאי מעבר משנה לשנה

על פי סעיף 11 נהלי הוראה ולימוד:
http://science.huji.ac.il/he/teaching-procedures


החל מתשע"ה ציון עובר בקורס הינו 60

 

מבנה והיקף הלימודים

סך נקודות הזכות לקבלת תואר בוגר בחוג להנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים הוא 180 נ"ז.

תוכנית הלימודים של החוג להנדסת מחשבים מובנית.
בשנים א' וב' נלמדים קורסי החובה במתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב והנדסה.
בשל עומס הלימודים בשנים אלו, לא מומלץ להרשם לקורסי בחירה ולימודים משלימים.
בשנים ג' ו-ד' בנוסף לקורסי החובה המוצעים, ניתן להרשם לקורסי בחירה (לימודים משלימים).
מבנה הלימודים בחוג זה מאפשר לסטודנטים ללמוד קורסים מלימודים משלימים. מתוכם חובה ללמוד 8 נ"ז מקורסי אבני פינה., 4 מהפקולטה למדעי החברה, ו-4 מהפקולטה למדעי הרוח. 
מתוך 8 נ"ז אבני פינה ניתן ללמוד 2 נ"ז מקורסי אבני פינה פנימיים של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע.
בתשע"ז מוצעים לתלמידי הפקולטה הקורסים החדשים:
72133- סוגיות בגנטיקה
72151- עולם החלבונים
שאר הקורסים להשלמת הנ"ז ניתן ללמוד מקורסי הבחירה המוצעים בפקולטה.
הרישום לקורסים מחוץ לפקולטה מוגבל ל-12 נ"ז (כולל קורסי אבני פינה שנלקחים מחוץ לפקולטה).

 

 

קבלה ישירה לשנה ב': סטודנטים אשר למדו את קורסי החובה במתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב ומעוניינים לבצע מעבר ישיר לשנה ב', מוזמנים ליצור קשר עם מזכירות החוג.

 

 

 


 

חובה בחוגלימודים במסגרת האשכולסדנא ופרוייקט גמראבני פינהסה"כ לתואר (מינימום)
לקראת מוסמך

בוגרי החוג להנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים, שיעמדו בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג למדעי המחשב, יוכלו להשלים לימודי תואר מוסמך במדעי המחשב בתוספת שנת לימודים אחת. המעוניינים יפנו אל ראש החוג להנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים, לתכנון לימודיהם לקראת השנה הרביעית לתואר בוגר. הדרישות לתואר מוסמך מפורטות בהמשך. ניתן לברר את התנאים האדמיניסטרטיביים-אקדמיים בנושא זה במזכירות המוסמך של הפקולטה.

הבקשות יימסרו למזכירות החוג.