תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה (569) - לימודים לתואר בוגר            
 
ניסיון השנים האחרונות והציפייה לתוך המאה ה- 21 מדגישים את התרומה החשובה של תעשיות ההי-טק לקידומה ורווחתה של כל מדינה שהשכילה לטפח ולקדם תעשיות כאלו. במישור האישי נראה כי השכלה טובה במדעים ובטכנולוגיה היא אמצעי בדוק לקידום הפרט, וסביר להניח כי מגמות אלו יגברו בעתיד. כח אדם מעולה המסוגל להתמודד עם אתגרים מקצועיים המשתנים במהירות הוא המשאב החיוני לתעשיות המתקדמות. המובילים המקצועיים של תעשיות העתיד, ובפרט בתחומי הננו-מדע והננו-טכנולוגיה המתפתחים בקצב הולך וגובר, הם מדענים בעלי הכשרה בסיסית רחבה במדעים המדויקים, שמטבע הכשרתם מתאימים להתפתחות ושינויים במהלך הקריירה שלהם. עד לעת האחרונה רוב המדענים בתעשייה ובאקדמיה היו בוגרי אוניברסיטאות שלמדו במגמות "מסורתיות" (כמו פיסיקה או כימיה), או מהנדסים במקצועות השונים. כדי להתמודד טוב יותר הן עם הצרכים החדשים של התעשייה והן עם העלייה המשמעותית בהיקף המחקר הבסיסי בננו-מדע (מחקר רב-תחומי במהותו),  פתחה האוניברסיטה העברית תכנית חלוצית להכשרת מדענים בדרך שונה מהמקובל – תכנית משולבת  - פיסיקה-כימיה. תכנית זאת מדגישה עקרונות מדעיים בסיסיים ולאו דווקא תחומי לימוד מסורתיים, מחד, או נושאים "אופנתיים", מאידך. הכשרה משולבת בפיסיקה, כימיה ומתמטיקה מתאימה במיוחד לאנשים שאמורים למלא תפקידי מפתח בתחומי החומרים המתקדמים, מיקרו-אלקטרוניקה, אלקטרו-אופטיקה, ובפרט בננו-מדע וננו-טכנולוגיה.
 
החידוש המרכזי בתכנית המשולבת: פיסיקה - כימיה הוא הרוחב הדו-חוגי בפיסיקה ובכימיה ברמת הבוגר, והיא מאופיינת בהסרה חלקית של המחיצות המסורתיות בין תחומי לימוד שונים ובהכשרה יסודית למתעתדים לבחור בכיוון של מדע בסיסי או מדע יישומי כאחד. התכנית מקנה בסיס מוצק להמשך לימודים לתואר מוסמך בחוגים לפיסיקה (למדגישי פיסיקה, ראו להלן), כימיה (למדגישי כימיה) או פיסיקה יישומית, ומתאימה במיוחד ללימודי המשך לתואר מוסמך בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה. חשוב לציין כי במסגרת החוגים לכימיה ופיסיקה קיימים כבר מסלולים מיוחדים לתואר מוסמך במגמת ננו-מדע וננו-טכנולוגיה, ובעתיד הקרוב יפתח מסלול מעין זה גם במחלקה לפיסיקה יישומית.
 
לימודי הבוגר נמשכים שלש שנים, כאשר בסמסטר הרביעי מחליט/ה כל תלמיד/ה על הדגש תכנית הלימוד: כימיה או פיסיקה. תלמידי התוכנית לומדים את כל קורסי היסוד הנלמדים בתואר בוגר בפיסיקה ובכימיה גם יחד, והכשרתם כוללת מרכיב חזק במתמטיקה.
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
פרופ' מיכה אשר
טלפון: 02-6585742
michaasscher@savion.huji.ac.il
 


מזכירת התכנית: קרן בכר
טל' 02-6586588
kerenb@savion.huji.ac.il

לאתר הרישום: https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/NIR-LOGIN

תנאי מעבר משנה לשנה
ציון 60 לפחות בכל קורס וציון ממוצע 70 לפחות בין קורסי החובה.  
מבנה והיקף הלימודים
מבנה הלימודים לבוגר
(פירוט נקודות הזכות עשוי להשתנות משנה לשנה)
 
 
שנים א',ב'
(מסלול 2082)
שנה ג'
הדגשת פיסיקה
(מסלול 2080)
שנה ג'
הדגשת כימיה
(מסלול2081)
לימודי כימיה (חובה)
30
6
22-23
לימודי פיסיקה (חובה)
35
24
11
לימודי חובה במתמטיקה
28
0
0
לימודי חובה בתכנות
4
0
0
לימודי חובה למדגישים פיסיקה
10
-
-
לימודי חובה למדגישים כימיה
6
-
-
לימודי בחירה
 
10
10
סה"כ נ"ז
 
 
מדגישי פיסיקה
 
 107
 
 
מדגישי כימיה
 
103
40
44
סה"כ נ"ז לתואר
-
 
147
 
147
 
 
 
 
 
 
 
 
הערות למסלולי הלימוד השונים
 
1.       הלימודים לתואר בוגר (מסלולים 2082, 2080, 2081)
א.       השנתיים הראשונות ללימודים בתכנית זו משותפים לכל תלמידי התכנית (מסלול 2082), רק לקראת תום השנה השנייה חייב התלמיד לבחור תחום התמחות כימיה (מסלול 2081) או פיסיקה (מסלול 2080). בשנים הגבוהות רק חלק מהלימודים משותפים לכל התלמידים והשאר נקבע לפי תחום ההתמחות ונטיות התלמיד. תנאים אלו להשלמת תואר בוגר חלים גם על תלמידים, שיבחרו לא להמשיך לימודיהם לתואר מוסמך בתכנית או לא יהיו זכאים לכך.
 
 
חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי מתמטיקה חובה

בחירה בחוג

לימודי חובה למדגישים פיסיקה או כימיה

לימודי תכנות

סה"כ לתואר (מינימום)
תוכנית משולבת: פיסיקה- כימיה - בוגר בהדגשת פיסיקה (שנה ג')
(מסלול 2080)
318147
תוכנית משולבת: פיסיקה - כימיה - בוגר בהדגשת כימיה (שנה ג')
(מסלול 2081)
349147
תוכנית משולבת: פיסיקה-כימיה שנים א' ב'
(מסלול 2082)
66286-104
לקראת מוסמך
החל משנת הלימודים תש"ע התכנית המשולבת היא לתואר בוגר בלבד, אך מאפשרת המשך לימודים לתואר מוסמך בפיסיקה, כימיה ופיסיקה יישומית