פיסיקה (541) - לימודים לתואר מוסמך            
 

פיסיקה היא מדע הטבע הבסיסי ביותר, המנסה לפענח את חוקי הטבע היסודיים, החל מההרכב המיקרוסקופי של החומר וכלה במבנה היקום כולו.
לימודי הפיסיקה מהווים אתגר אינטלקטואלי מרתק, ומכשירים אנשי הוראה, מחקר ופיתוח מבוקשים ביותר באקדמיה ובתעשייה.
הפיסיקה, כמדע טבע, משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב.
בשנות הלימודים הראשונות מוקנים יסודות המתמטיקה והפיסיקה, ניסיונית ועיונית. בהמשך נחשפים התלמידים לנושאים מתקדמים בפסיקה מודרנית.
לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר.
תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות המחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה.
תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.
למידע נוסף: אתר המכון לפיסיקה: http://www.phys.huji.ac.il/

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג -פרופ' ברק קול

barak.kol@mail.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

מזכירה לענייני הוראה - עידית מור קליין
iditmk@savion.huji.ac.il

בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6584541

מזכירה לענייני תלמידים - 

בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226


יועץ מוסמך - פרופ' אלדד בטלהיים
בתיאום במייל 

eldadb@phys.huji.ac.il

בניין דנציגר ב', חדר 204  טל': 02-6585148


מבנה והיקף הלימודים

הרכב הציון: 40% קורסים, 30% עבודת גמר, 30% בחינת גמר

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)
פיסיקה בהתמחות בטכנולוגיה ואינפורמציה קוונטית
(מסלול 4073)
1812535
לקראת מוסמך
1. ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות תלמיד בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית ב"פיסיקה חד חוגי מורחב" או ב"פיסיקה חד חוגי", שציונו הסופי המשוקלל הוא 80 לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה קבלה ישירה. תלמיד שציונו הסופי נמוך מ- 85 יתקבל רק באישור ועדת הקבלה של החוג. כמו כן, תלמיד שהשלים לימודי תואר בוגר בפיסיקה במוסד אקדמי מוכר אחר בהישגים זהים, יוכל להגיש את מועמדותו ללימודי מוסמך.
 
2. על תלמיד שלמד במסלול "פיסיקה חד חוגי" יוטלו לימודי השלמה, בכללם קורסי חובה שטרם למד ובפרט הקורסים בחשמל אנליטי, קוונטים (2), מבוא לפיסיקה סטטיסטית ומשוואות של פיסיקה מתמטית, מבוא למחקר. הקבלה ללימודי המוסמך תעשה רק לאחר מילוי חובות לימודי ההשלמה בתנאים שייקבעו ובהתאם לתכנית הלימודים לבוגר.