לימודים לתואר בוגר   -   פיסיקה (541) 2017
 
מסלולי לימוד


פיסיקה היא מדע הטבע הבסיסי ביותר, המנסה לפענח את חוקי הטבע היסודיים, החל מההרכב המיקרוסקופי של החומר וכלה במבנה היקום כולו.

לימודי הפיסיקה מהווים אתגר אינטלקטואלי מרתק, ומכשירים אנשי הוראה, מחקר ופיתוח מבוקשים ביותר באקדמיה ובתעשייה.
הפיסיקה, כמדע טבע, משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב.
בשנות הלימודים הראשונות מוקנים יסודות המתמטיקה והפיסיקה, ניסיונית ועיונית. בהמשך נחשפים התלמידים לנושאים מתקדמים בפסיקה מודרנית.
לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר.
תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות המחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה.
תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.

למידע נוסף: אתר המכון לפיסיקה: http://www.phys.huji.ac.il/

 תנאי קבלה לשנה ב' ומעלה

הדיון בבקשות של מועמדים ממוסדות להשכלה גבוהה, הנרשמים לשנה ב' ומעלה לתואר בוגר, ייערך סמוך לתחילת שנת הלימודים. קבלה ללימודים תידון לפי גיליון ציונים שיוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה, ובהתאם למספר המקומות הפנויים בתחום.
על המועמדים לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. סיום שנה אקדמית בהיקף 45 נ"ז לפחות

2. התאמה בין הלימודים הקודמים לבין דרישות החוג

3. עמידה בדרישות המעבר משנה א' לשנה ב' במוסד שבו למדו

4.  פטור באנגלית

5 . פטור בעברית (לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית)

להרשמה בקשת הרשמה לשנים מתקדמות ולמידע נוסף יש לפנות לרכזת הבוגר, טל' 02-6585362

קיים אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לשנה ב' בחוג לפיסיקה לפרטים באתר של האוניברסיטה הפתוחה.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' ברק קולbarak_kol@phys.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

מזכירה לענייני הוראה
עידית מור קליין  

iditmk@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6584541
 

מזכירה לענייני תלמידים
נטלי אשכנזי  

nataliash@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226


יועץ שנה א' - פרופ' אלכס רצקר
retzker@phys.huji.ac.il
שעות קבלה יום ג' 17:00 עד 18:00
בניין דנציגר ב', חדר 203, 02-6586329

יועץ שנה ב' - פרופ' דרור אורגד
בתיאום במייל
orgad@phys.huji.ac.il 
בניין דנציגר ב', חדר 214 טל': 02-6586980


יועץ שנה ג' - פרופ' חגי איזנברג
בתיאום במייל
hagai.eisenberg@huji.ac.il
בניין מרקס, חדר 101 טל': 02-6585228

יועץ מסלול ביופיסיקה - ד"ר אילון שרמן
sherman@phys.huji.ac.il
בתיאום טלפוני.
בניין דנציגר ב', חדר  102 טל': 02-6586878


יועץ מוסמך - פרופ' אלדד בטלהיים
בתיאום במייל
eldadb@phys.huji.ac.il
בניין דנציגר ב', חדר 204  טל': 02-6585148

מורי החוג
קורסי החוג
תואר מוסמך
 

מבנה והיקף הלימודים
פיסיקה חד- חוגי מורחב
(מסלול 2010)
פיסיקה חד- חוגי
(מסלול 2011)
פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 2020)
פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי
(מסלול 2025)
חטיבה בפיסיקה
(מסלול 2030)
מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה)
(מסלול 4022)
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי
(מסלול 6020)
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול דו-חוגי
(מסלול 6021)
מתמטיקה מורחב פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8010)
פיסיקה מורחב מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8012)
פיסיקה מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8013)
פיסיקה מחשב במסלול דו חוגי
(מסלול 8015)
סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8034)
חובהחובה בחוג78575353376050505374565353
לימודי מתמטיקה חובה322824212824243224
חובת בחירה14-16263-45-623
בחירה בחוג7-91411151192-379
סה"כ בחוג13710592933798898762-6483-84698886
לימודי תכנות4444444444
חטיבה32
אבני פינה88666
חוג נוסףלפי דרישת החוג הנוסף5254-55555781-8362705648-51
סה"כ לתואר (מינימום)14514514514537158150150149151145150140
סה"כ לתואר (מקסימום)159153152143
לקראת מוסמך
1. ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות תלמיד בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית ב"פיסיקה חד חוגי מורחב" או ב"פיסיקה חד חוגי", שציונו הסופי המשוקלל הוא 80 לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה קבלה ישירה. תלמיד שציונו הסופי נמוך מ- 85 יתקבל רק באישור ועדת הקבלה של החוג. כמו כן, תלמיד שהשלים לימודי תואר בוגר בפיסיקה במוסד אקדמי מוכר אחר בהישגים זהים, יוכל להגיש את מועמדותו ללימודי מוסמך.
 
2. על תלמיד שלמד במסלול "פיסיקה חד חוגי" יוטלו לימודי השלמה, בכללם קורסי חובה שטרם למד ובפרט הקורסים בחשמל אנליטי, קוונטים (2), מבוא לפיסיקה סטטיסטית ומשוואות של פיסיקה מתמטית, מבוא למחקר. הקבלה ללימודי המוסמך תעשה רק לאחר מילוי חובות לימודי ההשלמה בתנאים שייקבעו ובהתאם לתכנית לימודי  הבוגר.