מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532) - לימודים לתואר בוגר            
 

 

תואר בוגר במסלול ישיר למוסמך בתוכנית משולבת
במדעי המחשב וביולוגיה חישובית (סמל חוג 532) 
פריצות דרך מדעיות ומהפכות טכנולוגיות בתחום מדעי החיים והרפואה האיצו את תהליכי האיסוף של מידע ביולוגי, החל מריצוף גנומים שלמים, דרך מעקב אחרי פעולת המוח האנושי, וכלה במציאת המבנה המרחבי של חלבונים. ברור היום, שהפקת תובנות ביולוגיות ורפואיות ממאגרי מידע אלו מחייב שיתוף פעולה הדוק של שיטות וכלים חישוביים במחקר הביו-רפואי. ביולוגיה חישובית היא תחום מדעי חדש העונה לאתגרים אלו, ועוסק בפיתוח טכניקות במדעי המחשב ומימושן במטרה לפתור בעיות במדעי החיים וברפואה החוג מציע תוכנית לימודים במסלול ישיר לתואר שני, לתלמידים מצטיינים. מטרת התוכנית היא להכשיר בוגרים בעלי הבנה אמיתית ומעמיקה בשני התחומים ולהעניק לתלמידים את הכלים הרעיוניים והמעשיים שיאפשרו להם להפוך לחוקרים מובילים בתחום.

האוניברסיטה העברית השכילה לזהות כי התקדמויות מדעיות אלו, מגדירות את חזית המחקר הביו- רפואי, ופיתחה תוכנית לימודים כמענה לאתגר.
 
 
  בוגרי התוכנית משתלבים הן בתעשייה בתחומי ביו-טכנולוגיה  וביואינפורמטיקה, והן בעולם האקדמי במגוון מסלולים כגון: חישוביות עיצבית, מדעי המחשב, מדעי החיים, הנדסה ביו-רפואית.

 מספר מאפיינים ייחודים של התוכנית:

* התוכנית קיימת באוניברסיטה, כתוכנית עילית, החל משנת 1999.
* אנו מקפידים על מסגרת קטנה של תלמידים בכל מחזור, מעניקים ליווי ויחס אישי לכל תלמיד ותלמיד  (מעקב אחרי התקדמות בלימודים, ייעוץ, סיוע בכל הנדרש) הן מצד ראשי התוכנית, דרך רכזת החוג, וכלה בבוגרים אשר כולם יחד עומדים לרשות התלמידים.

* תלמידים מצטיינים יזכו במילגה אוניברסיטאית.

* במסגרת הלימודים לתואר הראשון, מתקיימים ימי עיון להצגת פרויקטי המחקר, כאשר גולת הכותרת בהצגת הפרוייקטים הינה סמינר בן יומיים אשר מתקיים באחד המקומות היפים בארץ.

 
 
תחום זה משיק לתחומים מעשיים רבים כגון: פיתוח תרופות, תעשיות ביו-טכנולוגיות ומחקר רפואי.
 
 
 
בוגרי התוכנית משתלבים הן בתעשייה בתחומי ביו-טכנולוגיה וביואינפורמטיקה, והן בעולם האקדמי במגוון מסלולים כגון: חישוביות עיצבית, מדעי המחשב, מדעי החיים, הנדסה ביו-רפואית.
  
 

  
 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג
ראשי החוג:
פרופ' מיכל ליניאל
ד"ר תומי קפלן
רכזת החוג:
גב' הילה חיו

תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי מעבר משנה לשנה (בשלב לימודי הבוגר): ציון 60 לפחות בכל קורס וציון ממוצע 85 לפחות בקורסי החובה.
חריגה מדרישה זו מחייבת אישור יועץ.
באישור יועץ רשאי תלמיד לדחות קורס משנה א' לב'.

מבנה והיקף הלימודים
   

היקף הלימודים בתכנית לתואר בוגר במסלול ישיר למוסמך הוא 160 נקודות זכות (נ"ז). מסלול ישיר למוסמך משמעו שרק בוגרי תוכנית הבוגר יכולים להמשיך לתוכנית המוסמך בביולוגיה חישובית, כל עוד עומדים בתנאי הקבלה.
סטודנטים שיתקבלו לתואר המוסמך ישלימו 21 נ"ז להשלמת המוסמך.
 תלמידי התוכנית מחוייבים ללמוד 4 נ"ז מתוכנית אבני פינה בשנים ב' וג'

תואר בוגר ביולוגיה חישובית 160
לימודי יסוד:  
מתמטיקה 26
פיסיקה 5
כימיה 11
חובה:  
מדעי החיים 23
מדעי המחשב 51
ייחודיים- ביולוגיה חישובית 24
חובת בחירה ובחירה תלוי בקורסים הנבחרים
אבני פינה  
4


חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי מתמטיקה חובה
חובה
לימודי יסוד חובה

אבני פינה

סה"כ לתואר (מינימום)
מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
(מסלול 3080)
14232394160
לקראת מוסמך

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית - תואר מוסמך   (מסלול 3081)
החוג מציע תוכנית לימודים במסלול ישיר לתואר שני, לתלמידים מצטיינים. מטרת התוכנית היא להכשיר בוגרים בעלי הבנה אמיתית ומעמיקה בשני התחומים ולהעניק לתלמידים את הכלים הרעיוניים והמעשיים שיאפשרו להם להפוך לחוקרים מובילים בתחום.

קבלה ללימודי מוסמך: הקבלה תתקיים לפי מידרג מועמדים ולפי יכולת הקליטה של התכנית, במועדים שיפורסמו על ידי ועדת הלימודים של התכנית. לימודי המוסמך בתכנית מיועדים אך ורק לבוגרי התכנית. לא יוכלו להגיש מועמדות ללימודי מוסמך תלמידים שסיימו לימודי בוגר מחוץ לתכנית. תלמידים שימשיכו לימודיהם לתואר מוסמך בתכנית יירשמו במזכירות המוסמך של הפקולטה. 
       
עבודת גמר:
תלמידי התכנית יידרשו להגיש עבודת גמר מחקרית לתואר מוסמך. תהליך השיפוט וההערכה יתקיימו על פי המתכונת הנהוגה בחוג למדעי המחשב.
בחינת הגמר:תיערך בחינת סיום בעל פה בנוכחות המדריך ושני בוחנים נוספים על פי המתכונת הנהוגה בחוג למדעי המחשב.
לימודי בחירה: בנוסף לתכנית החובה במוסמך, על התלמיד לבחור, בתיאום עם היועץ, קורסי בחירה נוספים מן החוגים מדעי המחשב ומדעי החיים, באופן מאוזן, להשלמת 21 נ"ז.

הציון הסופי לתואר מוסמך
ייקבע על סמך שקלול ציוני הקורסים כדלקמן:
ממוצע קורסים (40%)
בחינה (20%)
עבודת הגמר (40%)
  
יועץ המוסמך בתוכנית: פרופ' מיכל ליניאל