מדעי המחשב (521) - לימודים לתואר בוגר            
 

 

 

 

 

תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב מקנה שילוב של בסיס עיוני מעמיק לתיאוריה של מדעי המחשב, יחד עם הכנה מעשית רחבה ומעמיקה לעבודה עם המחשב. הלימודים מקנים כלים לחשיבה אנליטית ומובנית; נרכש בסיס להבנת התיאוריה של מדעי המחשב ויכולת שימוש בה בהקשרים שונים מעשיים; נרכש ידע רב והבנה בדרכי הפעולה של מחשבים והשימוש בהם, ונקנה ניסיון מעשי משמעותי בתכנון ובנייה של מערכות תכנה. בהתאם, תכנית הלימודים כוללת שילוב של קורסים מתמטיים, קורסים בתחומים העיוניים של מדעי המחשב כגון אלגוריתמים וסיבוכיות, וקורסים, תרגילים ומעבדות במיגוון תחומים מעשיים: מערכות הפעלה, שפות תכנות, רשתות ומערכות מבוזרות, למידת מחשב, ועוד. מלבד זאת כוללת התוכנית מגוון רחב של קורסי בחירה המאפשרים לתלמיד להעמיק בנושאים על פי בחירתו, לדוגמא, מערכות מסדי נתונים, עיבוד תמונות, שפות טבעיות, בינה מלאכותית, אנליזה נומרית, תכנון וייצור בעזרת מחשב, עיבוד אותות, גרפיקה ממוחשבת ועוד.

          
            הלימודים לקראת תואר בוגר 
(B.Sc.) במדעי המחשב הם תלת שנתיים, וניתנים בשלוש מסגרות אפשריות: מסלול חד חוגי (מורחב), מסלול חד חוגי, ומסלול דו-חוגי.
 

הערות כלליות לכל תלמידי החוג למדעי המחשב

הקורסים המוצעים ע"י החוג מצוינים בקידומת ***67.

 

 

 

 

1.      תכנית הלימודים כוללת לימודי יסוד במדעי המחשב, וכן לימודי יסוד במתמטיקה ולימודים כלליים במקצועות התיאורטיים והיישומיים של מדעי המחשב.

2.      כל קורסי החובה והבחירה של החוג למדעי המחשב וכן קורסי היסוד במתמטיקה מקנים נ"ז למילוי מכסת הנקודות הנדרשת במדעי המחשב (פרט למסלולים דו-חוגיים עם מתמטיקה ו/או פיסיקה).

3.     
בכל קורסי החוג למדעי המחשב על התלמיד לקבל ציון עובר בבחינה כדי לקבל ציון עובר בקורס (אלא אם כן צוין אחרת בסילבוס של קורס בודד).

4.      החוג מציע לתלמידים מצטיינים עבודה מודרכת בהנחיה אישית של מורי החוג.   

5.      תלמידי מדעי המחשב אינם רשאים לקבל קרדיט לתואר עבור לימודי תכנות במסגרת היחידה להוראת התכנות ו/או  קורסי תכנות מחוץ לביה"ס.

6.      לימודי בחירה: מרשימת השעורים השנתית של החוג.                                   

7.      קבלה ישירה לשנה ב': הקבלה לחוג למדעי המחשב מוגבלת. האפשרות הבאה מומלצת לתלמידים המעוניינים בלימודי מדעי המחשב, אך אינם בעלי נתוני קבלה מספיקים: צירוף בין לימודי שנה א' בחוג למתמטיקה ולימודי חטיבה במדעי המחשב ובנוסף השלמת הקורס מתמטיקה דיסקרטית.  הלימודים בצירוף זה זהים בעיקרם ללימודי שנה א' בחוג למדעי המחשב. תלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודי הצירוף יוכלו להתקבל ללימודי שנה ב' במדעי המחשב. תלמיד יוכל לעבור רק בסיום שנת הלימודים הראשונה שלו באוניברסיטה ובתנאי שהשלים את כל קורסי שנה א' של התכנית, אלא אם בתחילת לימודיו פיצל התלמיד את שנה א' באישור יועץ. מספר המקומות    מוגבל, ולפיכך המעבר ייעשה על סמך ממוצע ציונים משוקלל של קורסי החובה של שנה א'.  בדרך כלל לא יתקבלו תלמידים ממוסדות אחרים ישירות לשנה ב'. מקרים חריגים יידונו בוועדה של החוג למדעי המחשב.

8.      קורסים חליפיים: פירוט קורסים חליפיים לקורסים המופיעים במסלולים השונים ניתן למצוא בדף פרטי הקורס בשנתון.

9.      דרישות קדם לקורס: פירוט דרישות קדם עבור כל קורס ניתן למצוא בדף פרטי הקורס בשנתון. עמידה בדרישות הקדם מחייבת השתתפות פעילה וציון עובר בבחינות.

10.  תנאי מעבר: http://science.huji.ac.il/he/Bsc_links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג
יו"ר החוג: פרופ' דפנה וינשל

תנאי מעבר משנה לשנה
מבנה והיקף הלימודים
חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי מתמטיקה חובה
חובה
לימודים בשנים ב' - ג'

חובת בחירה

בחירה בחוג

סה"כ בחוג

חטיבה

אבני פינה

חוג נוסף

לימודים משלימים

סה"כ לתואר (מינימום)

סה"כ לתואר (מקסימום)
תכנית תלפיות מדעי המחשב חטיבה בפיסיקה
(מסלול 2058)
3730161710052618176
מדעי המחשב חד- חוגי
(מסלול 3009)
47301211100328140
מדעי המחשב חד- חוגי מורחב
(מסלול 3010)
5630161812086134
מדעי המחשב במסלול דו-חוגי
(מסלול 3011)
43308990440-60134
מדעי המחשב חד-חוגי עם התמחות בחישוביות עצבית
(מסלול 3012)
47301211100268134
מדעי המחשב חד- חוגי מורחב וחטיבה במתמטיקה
(מסלול 3013)
4719121694328134
מדעי המחשב סטטיסטיקה
(מסלול 3019)
43262190441135
מדעי המחשב כלכלה
(מסלול 3020)
43308586444134
מדעי המחשב קוגניציה במסלול דו- חוגי
(מסלול 3021)
43308586פטור56142
תכנית משולבת במדעי המחשב ועיצוב באקדמיה בצלאל
(מסלול 3022)
43309-1241-490440134
חטיבה במדעי המחשב
(מסלול 3030)
20843232
צירוף מדעי המחשב ומינהל עסקים
(מסלול 3085)
473012111004246134
מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי
(מסלול 8011)
42298281663150
מתמטיקה מחשב במסלול דו-חוגי
(מסלול 8014)
4785606626134
פיסיקה מחשב במסלול דו חוגי
(מסלול 8015)
428656688150
סביבה מדעי המחשב במסלול דו-חוגי
(מסלול 8035)
43308586658-60150152