רכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחול מחברת הראל ביטוח בע"מ - שאלון רפואי:
על מנת לרכוש פוליסה זו, יש למלא את הצהרת הבריאות שלהלן עבור כל המבוטחים.

לחץ כאן לצפיה בפירוט תנאי הפוליסה:   פירוט מלא   סיכום התנאים


1. האם עברת ניתוח (הליך כירורגי כלשהו) ב- 6 החודשים האחרונים?
2. האם אושפזת בבית חולים (מכל סיבה שהיא) ב- 6 החודשים האחרונים?
3. האם את/ה סובל/ת מאי ספיקת כליות?
4. האם את/ה סובל/ת ו/או סבלת ממחלה ממארת?
5. האם את/ה נמצא בתהליך ברור רפואי לגבי מחלה ו/או תופעה רפואית
שלא ניתנה אבחנה סופית לגביה ?
6. האם גילך הוא 86 ומעלה?